Regulamin

Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego sklep.good-dive.pl jest Net-Serwis Wojciech Pruski z siedzibą przy ul. Boczna 5B, 83-304 Kobysewo, NIP:
 2. 5891039732, REGON: 220092635, tel. 509-391-910.
 3. Sklep Internetowy GOOD-DIVE, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.good-dive.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GOOD-DIVE, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym GOOD-DIVE, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 5. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym GOOD-DIVE są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 6. Kupujący ma prawo do wyboru dokumentu sprzedaży (faktura VAT, paragon lub paragon imienny). Kupujący podczas zakupu musi wybrać jedną z dostępnych możliwości. W przypadku wyboru przez Kupującego dokumentu sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, nie ma możliwości wystawienia faktury VAT w późniejszym terminie. Jest to zapis zgodny z nową zasadą ustaloną przez Ministerstwo Finansów, obowiązującą od stycznia 2020 roku LINK (https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r)
 7. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym GOOD-DIVE są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
  REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM GOOD-DIVE
 8. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym GOOD-DIVE należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail , zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego GOOD-DIVE oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym GOOD-DIVE każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Rejestracja w Sklepie Internetowym GOOD-DIVE jest bezpłatna.
  PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 11. Zarówno podany przez Kupującego adres e-mail, jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celu realizacji zamówienia.
 12. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego GOOD-DIVE.
 13. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, rozmiar i ilość produktów, a także imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, GOOD-DIVE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 15. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 16. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru – po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.
 17. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym,przelew tradycyjny, Paynow (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK). Operatorem płatności oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 18. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je NET-SERWIS Wojciech Pruski opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na NET-SERWIS Wojciech Pruski
 19. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 17:00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następujący po nich dzień roboczy. Zamówienia realizowane są w terminie 48 godzin od momentu otrzymania wpłaty. Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Do tego czasu należy doliczyć 1-2 dni na dostawę przesyłki przez firmę przewozową.
 20. Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia odbiór osobisty, przed odebraniem paczki jest zobowiązany skontaktować się z firmą telefonicznie lub przez e-mail w celu potwierdzenia możliwości odbioru zamówionego Towaru. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie pod adresem: ul. Kościerska 9B/2, 83-300 Kartuzy. Zamówienia można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Odbioru należy dokonać w ciągu 14 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 21. Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia płatność za pomocą serwisu Paynow (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK) ma na dokonanie płatności 5 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 22. W przypadku braku możliwości realizacji całości zamówienia bądź tylko jego części ze względu na brak towaru, Kupujący jest niezwłocznie o tym fakcie informowany i podejmuje decyzję o sposobie i zakresie realizacji takiego zamówienia. Na decyzję Sklep czeka 7 dni, licząc od momentu pierwszego kontaktu (e-mail lub rozmowa telefoniczna). W przypadku braku takiej decyzji we wskazanym powyżej terminie, Sklep dokona anulacji tych pozycji w zamówieniu, które są niedostępne i wyśle jedynie część zamówienia (dostępne produkty). Jeśli zamówienie zawiera jedną niedostępną pozycję, Sklep anuluje całe zamówienie.  Wynikająca z tego nadpłata zostanie zwrócona na konto Kupującego.
 23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 24. Część asortymentu, np. Towary o dużych gabarytach, wysyłana jest w formie wymagającej samodzielnego montażu. Do przesyłki dołączona jest wówczas instrukcja.
 25. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.
  GWARANCJA I REKLAMACJE
 26. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 27. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 28. Towary oferowane w Sklepie Internetowym GOOD-DIVE są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 29. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym GOOD-DIVE pod adresem biuro@good-dive.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem. W przypadku zgłoszenia reklamacji po raz pierwszy Klientowi przysługuje naprawa produktu lub wymiana na nowy. O formie zadośćuczynienia decyduje Sprzedający.
 30. Kupujący jest proszony o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 31. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego GOOD-DIVE.
 32. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma NET-SERWIS Wojciech Pruski zwraca koszt wysyłki Towaru do siedziby firmy w wysokości 13 zł. Jeśli waga paczki przekracza 30 kg, kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie (w takich przypadkach, przed odesłaniem Towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. W przypadku nie uznania reklamacji kupujący, który złożył wniosek reklamacyjny w siedzibie firmy zobowiązany jest do odebrania Towaru na własny koszt w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania odmowy.
 33. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 34. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 35. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 36. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 37. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy alpinus.eu), nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 38. Koszty przesyłki nie są konsumentowi zwracane, jeżeli dokonuje on zwrotu jedynie części zamówionych towarów lub za złożone zamówienie przysługiwała mu darmowa dostawa.
 39. W przypadku odstąpienia od umowy, prosimy o przesłanie deklarowanego towaru wraz z paragonem i formularzem zwrotu pod adres Sklepu Internetowego alpinus.eu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 40. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 41. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 42. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 43. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu produktów, które na Jego życzenie zostały spersonalizowane (np. odzież z nadrukiem).
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 44. Użytkownik, składając zamówienie w Sklepie internetowym, podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon, dane adresowe w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
 45. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 46. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Sklepie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Sklep, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do weryfikacji użytkownika.
 47. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi kurierskie w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności online na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 48. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie jako „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi jest: Net-Serwis Wojciech Pruski z siedzibą w Kobysewie, ul. Boczna 5B, kod pocztowy: 83-304, NIP 5891039732, Regon 220092635. Powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 49. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 50. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 51. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 52. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w formie Newslettera. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Zapisanie się do newslettera jest gratyfikowane zniżką na zakupy w wysokości 10% przy zakupach powyżej kwoty 200zł brutto, którą można zrealizować po zalogowaniu się, wpisując kod rabatowy otrzymany e-mailem w ciągu godziny od zapisu w odpowiednie pole w koszyku. Kod jest jednorazowy, nie ma terminu ważności i można go zrealizować w dowolnym momencie. Nie obejmuje on produktów już przecenionych oraz stołów do tenisa, drabinek i materacy gimnastycznych. Z bazy newsletterowej Subskrybent może wypisać się w dowolnym momencie, cofając swoją zgodę. Może to zrobić kontaktując się z nami mailowo lub pisemnie na wskazany w Polityce Prywatności adres. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 53. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Zaufanego Partnera Sklepu wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 54. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.
  Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 55. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 56. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 57. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 58. W dniach darmowej dostawy promocją (darmową dostawą) nie są objęte produkty o wadze powyżej 30kg i o nietypowym, dużym gabarycie.
Produkty w koszyku